SVÉPOMOCNÉ OPRAVY - Prosport Praha s.r.o.

čeština slovenčina

SVÉPOMOCNÉ OPRAVY

Polyuretanová lepidla a zátěry jsou látky, jejichž polymerací (vytvrzením) vzniká vrstva syntetické polyuretanové pryže. Čím je původní přípravek viskóznější, tím je výsledná vrstva silnější a tvrdší, čím je přípravek řidší, tím je naopak výsledná vrstva tenčí a měkčí.

Přípravky na vodní bázi (SEAMSURE, TENTSURE) jsou obecně řidší než přípravky na bázi organických rozpouštědel (SEAMGRIP, AQUASURE, FREESOLE).

SEAMSURE

je určen pro vodonepropustnou impregnaci nití a švů. Díky své nízké viskozitě snadno vniká do prostoru mezi jednotlivá vlákna nití a vzlíná pomocí kapilárního efektu. Tím usnadňuje celkové prosycení celého švu a po polymeraci zatěsní veškeré prostory tenkým nánosem polyuretanové pryže. Hodí se jak pro fázi výroby, tak i pro opravu vyrobených, ale vodu propouštějících švů. Jediným omezením jsou švy na látkách povlakovaných silikonovým zátěrem. Výsledný povlak je transparentní a matný, proto je téměř neviditelný. Přípravek SEAMSURE je dodáván v lahvičce se štětcovým aplikátorem, práce s ním je snadná a rychlá, doba polymerace je přibližně 12 hodin. Během polymerace je třeba zabránit styku impregnované části s jinými místy tkaniny, aby nedošlo ke slepení. Vysoká koncentrace zdušné vlhkosti polymeraci urychluje.

TENTSURE

se liší vyšší viskozitou a proto umožňuje vytvářet silnější polyuretanový povlak. Je určen k obnově poškozených zátěrů, například na stanových podlážkách, různých těžkých plachtovinách a pod. Je schopen proniknout do látky, svázat se s ní a vytvořit na ní pružný vodonepropustný povlak. Látka sama o sobě nesmí mít porušenou vazbu, neboť při porušení vazby není vytvořený povlak schopen zaručit požadovanou pevnost opraveného materiálu. Takové situace je třeba řešit záplatou a ta pak může být vodonepropustně překryta pomocí přípravku TENTSURE.

Oba přípravky na vodní bázi (SEAMSURE. TENTSURE) je třeba chránit před mrazem, neboť po opětovném rozmrazení může dojít k separaci jednotlivých složek a tím ztrátě původních vlastností.

 

URYCHLOVAČ a KATALYZÁTOR COTOL 240

Tmely na bázi organických rozpouštědel se liší hlavně tím, že jejich vyšší viskozita umožňuje vytvářet zcela samonosný povlak a tím vyplnit i místa s chybějící tkaninou, scelit tkaniny s poškozenou osnovou (proříznuté, roztržené a pod.) a u všech těchto oprav zaručit úplnou vodonepropustnost opravovaného místa. Jednotlivá lepidla se odlišují viskozitou a obecně platí, že čím těžší (silnější) tkaninu opravujeme, tím bychom měli použít viskóznější (hustší) tmel/lepidlo. Tmely/lepidla na bázi organických rozpouštědel mohou bez ztráty vlastností zmrznout, před vlastní aplikací je pouze třeba lepidlo rozmrazit. Životnost lepidla, zejména v načaté tubě, prodlužuje uchovávání při nízké teplotě. Lepidlo není třeba mrazit, ale uložení v chladničce uzávěrem dolů je vhodné. Čím vyšší má lepidlo viskozitu, tím silnější vrstvu vytváří a tím je delší doba polymerace (od 12 do 36 hodin). Polymeraci urychluje jednak vzdušná vlhkost (to zejména u tenkých povlaků), jednak je možno použít speciální urychlovač s katalyzátorem COTOL-240.  Použití katalyzátoru je nezbytné při lepení za nízkých teplot, kdy je vzdušná vlhkost téměř nulová. Lepidla byla odzkoušena i při vnějších teplotách téměř -40°C. I v takových podmínkách lze slepit např. poškozený stan. Lepidlo musí být zahřáto na 20°C (například ponořením uzavřené tuby do teplé vody) a namícháno v předepsaném poměru s katalyzátorem. Pak musí být ihned aplikováno, polymerace proběhne i při následném zchlazení na teplotu okolí za několik hodin. COTOL-240 může být použit i jako odmašťovadlo před nanesením vlastního lepidla. Lahvička s urychlovačem COTOL-240 obsahuje štěteček.


SEAMGRIP

je univerzální outdoorové lepidlo, neboť je určeno pro opravu zátěrových a membránových textilií nižších gramáží. To odpovídá materiálům použitým na stanech (vnější i vnitřní stanovka, podlážka), oděvech, případně i samonafukovacích matracích. Hraničním případem jsou Cordury o střední gramáži použité na batozích a sportovních taškách. Lepidlo je vhodné i pro opravu propouštějících švů a to i na obuvi. Vzniklý nános je samonosný, vodonepropustný, transparentní a lesklý. Pokud je třeba dodat matný vzhled, je možné vzniklou vrstvu po zaschnutí přetřít SEAMSUREM. SEAMGRIP se dodává v sadě společně se štětcem pro nanášení.


AQUASURE

(v USA prodáván pod značkou AQUASEAL) je název pro lepidlo o střední viskozitě. Původně bylo vyvinuto pro opravy neoprénových obleků, je však vhodné i pro opravy těžších zátěrovaných látek a plachtovin. Je to vlastně univerzální potápěčské, rybářské a vodácké lepidlo, kromě oprav roztrženého neoprénu se hodí i na opravy lodních pytlů, rybářských holínek, batohů, různých vaků a tašek, nafukovacích i samonafukovacích matrací, lodních plachet a různých pryžových výrobků.

FREESOLE

je tmel o nejvyšší viskozitě, určený k opravám podešví obuvi. Hodí se však i k opravám těžkých plachtovin (autoplachty, střechy kabrioletů, markýzy, a pod.). Umožňuje nahradit ošlapanou podešev a vytvořit i protiskluznou povrchovou strukturu (např. prosycením lepidla jemným křemičitým pískem, krystalickou solí či cukrem). Sůl či cukr se sice následně rozpustí ve vodě, vytvoří však na podešvi protiskluznou strukturu. Je třeba si uvědomit, že silnější vrstva lepidla vyžaduje delší dobu k úplné polymeraci.


ZÁPLATY

Samostatnou kapitolu opravářských materiálů tvoří záplaty. Firma McNETT dodává jednak transparentní matnou samolepící folii TENACIOUS a jednak GORE-texové samolepící záplaty. Všechny tyto samolepící záplaty mají lepivou tlakově citlivou vrstvu na bázi polyuretanové pryže a jsou odolné běžným pracím prostředkům (pozor, výrobce nezaručuje pevnost slepu po chemickém čištění). Oba typy záplat zaručují vodonepropustnost opravovaného místa.


GORE-texové záplaty

se dodávají jak barevné, tak i černé.  Jsou vhodné k zalepení roztržených větrovek, kalhot a dalších částí výstroje. Zvýšení pevnosti slepu lze dosáhnout lehkým přežehlením, které může být provedeno až dodatečně po návratu z terénu. Po přežehlení by záplata měla vydržet až 5 vyprání. Pro zlepšení odolnosti vůči mechanickému namáhání je možno okraje záplaty přetřít tenkou vrstvou lepidla SEAMGRIP.


TENACIOUS

Samolepící fólie TENACIOUS představuje rychlé a univerzální řešení pro opravy v terénu. Hodí se i k překryvu naneseného SEAMGRIPU pro zajištění nelepkavosti povrchu ihned po slepení. V tomto případě se páska po skončení polymerace SEAMGRIPU může odstranit. Páska TENACIOUS dobře drží na nánosované straně textilií (tedy rubové straně), lepení na příliš strukturovaný (hrubé Cordury)lícový povrch je problematické a představuje jen dočasné řešení opravy. Výhoda pásky TENACIOUS je její naprostá transparentnost a matný vzhled, čímž je oprava téměř neviditelná.

OPRAVÁŘSKÉ SOUPRAVY

Samolepící záplaty z materiálu TENACIOUS (a to buď trasparentní nebo černé) jsou součástí opravářských souprav spoečně s lepidly SEAMSURE nebo AQUASURE.