REKLAMACE A NADSTANDARDNÍ SERVIS - Prosport Praha s.r.o.

čeština slovenčina

REKLAMACE A NADSTANDARDNÍ SERVIS

Co mohu reklamovat v rámci záruky:
Záruka u obuvi ze zákona zaručuje 2 roky od nákupu ochranu zákazníka před vadami materiálu, vadami konstrukce a vadami způsobenými chybnou výrobou.
Záruka se nevztahuje na opotřebení vlivem užívání.
Jak postupovat při reklamaci:
Reklamační postup je podrobně popsán v záručním listu, který je přiložen ke každé botě při prodeji.
Co je nadstandardní servis LOWA:
LOWA poskytuje všem uživatelům obuvi LOWA dvouletý bezplatný servis, který se týká závad způsobených opotřebením, tedy závad, které nemají charakter záruční vady. Zákazník by měl při zaslání bot k opravě jasně uvést, že žádá o bezplatnou opravu v rámci nadstandardního servisu a popsat, co si přeje na botě opravit.
Zásadní odlišnost mezi reklamací a opravou v rámci nadstandardního servisu:
Záruka je vztah mezi zákazníkem a prodejnou. Proto je třeba záruku uplatňovat na prodejně.
Nadstandardní servis poskytuje zástupce firmy LOWA pro ČR a SR, firma Prosport Praha s.r.o.. Proto je rychlejší požadavky na nadstandardní servis řešit přimo s firmou Prosport Praha s.r.o. (podrobně v článku: Jak předat obuv do opravy).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 0002 0869, internetová adresa: http://www.coi.cz.